Wszystko o nowym programie Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych to nowy program dopłat rządowych dla osób, które planują zakupić własną nieruchomość. Kto będzie mógł liczyć na tego typu wsparcie i czy program ten skutecznie zastąpi RODZINĘ NA SWOIM?

MDM tym nade wszystko różni się od RODZINY NA SWOIM, iż w MDM państwo finansuje 10 lub 20 procent wkładu własnego, natomiast w przypadku RODZINY NA SWOIM dopłacało do kredytu przez 8 lat. O dofinansowanie w ramach MDM może starać się zarówno osoba samotna, samotnie wychowująca dzieci oraz małżeństwa. Ważne jest by osoba taka nie miała więcej niż 35 lat, przy czym każdy kto w danym roku kończy owe 35 lat, może skorzystać z programu do końca danego roku. Jeżeli chodzi o małżeństwa to pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków.

Nowy program współfinansuje zakup pierwszej nieruchomości, zatem nie mogą się o niego ubiegać osoby posiadające już swoje mieszkanie czy dom. Nie będą uwzględniane w programie także osoby, które np. posiadały własne mieszkanie w przeszłości, sprzedały je i teraz mają zamiar kupić kolejne.

Dofinansowanie 10% wkładu własnego państwo przewidziało dla singli oraz małżeństw bezdzietnych. Dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz małżeństw posiadających potomstwo dofinansowanie to 15% wkładu własnego. W przypadku, gdy osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, może ona ubiegać się o dodatkową 5% dopłatę. Wniosek o te dodatkowe 5% dofinansowania trzeba złożyć w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

W ramach programu finansowany jest wkład własny w momencie wypłaty kredytu. Po uruchomieniu kredytu, bank pomniejsza kwotę kapitału dofinansowania i zwraca się do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwrot środków.

Jeżeli chodzi o kryteria doboru nieruchomości, wg wymogów nowego programu to single oraz małżeństwa bezdzietne mogą zakupić mieszkanie maksymalnie o powierzchni użytkowej 50m2, natomiast druga grupa czyli małżeństwa wychowujące dzieci oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą zakupić mieszkanie, którego metraż nie przekracza 75m2 lub 85 m2, gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci. W przypadku domów jednorodzinnych, limit powierzchni użytkowej to 100 m2 lub 110m2 gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci.

Uwaga! Państwo dopłaca w ramach programu do wkładu własnego jedynie dla nieruchomości, z rynku pierwotnego, czyli kupionych bezpośrednio od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej.

Odstępstwo od wyjątku istnieje w przypadku domów jednorodzinnych bowiem jest możliwość objęcia programem budowy domów w systemie gospodarczym, realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

Zanim jednak zaczniemy szukać nieruchomości na własną rękę lub przez biura nieruchomości musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy - do programu MDM kwalifikują się jedynie nieruchomości, których cena za m2 nie przekracza ustalonej przez państwo kwoty. Limity dzielą się na 3 kategorie: dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami i pozostałych miejscowości w danym województwie.

Ceny na terenach stolic województw to:

 • Warszawa - 5864,7
 • Gdańsk - 5718,4
 • Poznań - 5604,5
 • Łódź - 5031,4
 • Kraków - 4894,5
 • Wrocław - 4774
 • Olsztyn - 4730,6
 • Katowice - 4695,4
 • Kielce - 4537,8
 • Bydgoszcz i Toruń - 4436,6
 • Szczecin - 4339,5
 • Gorzów Wlkp. i Zielona Góra - 4251,5
 • Lublin - 4230,5
 • Białystok - 4225,1
 • Opole - 4207
 • Rzeszów - 4105,2

Ceny na terenach gmin sąsiadujących ze stolicami województw to:

 • Gdańsk - 5221,7
 • Poznań - 4639,8
 • Kraków - 4568
 • Łódź - 4445,7
 • Warszawa - 4404,8
 • Wrocław - 4319,7
 • Katowice - 4284,5
 • Olsztyn - 4227,6
 • Szczecin - 4127,2
 • Gorzów Wlkp. i Zielona Góra - 4092,6
 • Bydgoszcz i Toruń - 4043,1
 • Opole - 4037,6
 • Białystok - 3868,7
 • Kielce - 3686,7
 • Rzeszów - 3678,1
 • Lublin - 3564,5

Ceny dla pozostałych miejscowości w danym województwie to:

 • Pomorskie - 4725,1
 • Małopolskie - 4241,6
 • Lubuskie - 3933,6
 • Zachodniopomorskie - 3914,9
 • Śląskie - 3873,7
 • Opolskie - 3868,2
 • Wielkopolskie - 3866,5
 • Dolnośląskie - 3865,4
 • Łódzkie - 3859,9
 • Warmińsko-Mazurskie - 3724,6
 • Mazowieckie - 3670,7
 • Kujawsko-Pomorskie - 3646,5
 • Podlaskie - 3512,3
 • Podkarpackie - 3251,1
 • Świętokrzyskie - 3072,2
 • Lubelskie - 2970,4

Czy program okaże się strzałem w dziesiątkę dla osób, które czekają na kupno własnego domu czy raczej chęcią powiększenia sprzedaży przez deweloperów pokarze rzeczywistość.

Powrót do wszystkich artykułów