Mieszkanie z hipoteką – jest się czego bać?

Padła decyzja o zakupie mieszkania. Po kilkutygodniowych poszukiwaniach udało się znaleźć to odpowiednie, jednak okazało się, że mieszkanie ma obciążoną hipotekę.
Zrezygnować?
Absolutnie nie!

Zawsze należy pamiętać, że zanim podejmiemy decyzję o zakupie mieszkania ,musimy dokładnie przeanalizować jego księgę wieczystą. Na naszą szczególną uwagę zasługuje dział czwarty, bowiem tam umieszczone są wpisy dotyczące obciążenia z tytułu hipoteki. Hipoteka obciąża mieszkanie a nie jego właściciela, zatem gdybyśmy przez nieuwagę kupili taką nieruchomość, długi poprzedniego właściciela przechodzą na nas. Czy można zatem kupić taką obciążoną nieruchomość bezpiecznie?

W przypadku istnienia wpisu z tytułu obciążenia hipoteką należy zadbać o to, by po sprzedaży został on wykreślony z księgi. Zwykle hipoteka obejmuje kredyt na zakup danej nieruchomości, ale bywają i zabezpieczenia innych zobowiązań (jak np. pożyczka hipoteczna, zadłużenie w instytucjach typu Urząd Skarbowy itp.).

Choć wiele osób ma obawy przed taką nieruchomością, to zakup mieszkania obciążonego hipoteką nie jest nadmiernie skomplikowany. Po prostu przy zakupie przelewasz na rachunek banku wierzyciela kwotę, która odpowiada zadłużeniu, a resztę kwoty otrzymuje sprzedający. Można to zrobić zarówno gdy nieruchomość kupowana jest za gotówkę, jak i poprzez kredyt. Aby dokładnie określić kwotę zadłużenia, którym obciążone jest mieszkanie, nie wystarczy tylko przestudiować księgę wieczystą. Często wartości hipotek są w danej chwili inne niż były w momencie ich wpisu. Niezbędne jest więc uzyskanie zaświadczeń od wierzycieli, którzy dokonali wpisu o aktualnej wartości zadłużenia. Zaświadczenia takie są wydawane np. przez banki które udzieliły wcześniej kredytów hipotecznych. Przy spłacie takiego kredytu należy pamiętać o ewentualnych towarzyszących temu dodatkowych kosztach np. z tytułu prowizji za wcześniejszą spłatę takiego kredytu itp.

Bank, który z kolei Tobie udziela kredytu na zakup nieruchomości może zostać wpisany do hipoteki dopiero po wykreśleniu starego, a ten z kolei zgodzi się na wykreślenie po otrzymaniu pieniędzy. Należy więc w akcie notarialnym dokładnie opisać jak transakcja zostanie zrealizowana, by interesy obu banków były zabezpieczone. Notariusze posiadają doświadczenie w takich sytuacjach, więc sam nie będziesz musiał się nad tym głowić.

Bank, który z kolei Tobie udziela kredytu na zakup nieruchomości może zostać wpisany do hipoteki dopiero po wykreśleniu starego, a ten z kolei zgodzi się na wykreślenie po otrzymaniu pieniędzy. Należy więc w akcie notarialnym dokładnie opisać jak transakcja zostanie zrealizowana, by interesy obu banków były zabezpieczone. Notariusze posiadają doświadczenie w takich sytuacjach, więc sam nie będziesz musiał się nad tym głowić.

Powrót do wszystkich artykułów