Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Giżycko, Wilkasy - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Giżycko, Wilkasy

  • Cena: 930 000 PLN
  • Cena za m2: 8,61 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 107993 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12607272

Opis oferty

Giżycko, dnia 18 września 2018 r. WG.6840.2.3.2018 Wyciąg z ogłoszenia Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawiera jedną pozycję. a. położenie: Wilkasy, gmina Giżycko, b. numery działek i powierzchnia nieruchomości: obręb 20-Wilkasy 20-24/2 o powierzchni 10,7993 ha, c. numer księgi wieczystej: OL1G/00022859/1, d. opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana z udokumentowanym złożem piasków kwarcowych pod nazwą „NIEGOCIN II”, e. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko: teren surowców mineralnych objęty koncesją; na dzień ogłoszenia koncesja została wygaszona, f. forma zbycia: sprzedaż, g. cena wywoławcza: 930 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy zł) plus VAT w wysokości 23%, h. wadium: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), i. postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta zł). Uwagi: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ul. Gen. J. Zajączka 2 (poprzednio ul. Wyzwolenia), pokój numer 109A. 2. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami – tel. (87) 429 17 57 w. 31 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – tel. (87) 428 59 58 w. 26. 3. Ogłoszenie wywieszone jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, Al. 1 Maja 14. 4. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Giżycku – http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/ Kontakt: Staroswto Powiatowe w Giżycku tel: (87) 429 17 57 w.31 skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Staroswto Powiatowe w Giżycku

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Staroswto Powiatowe w Giżycku Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!