Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka rolna na sprzedaż - Łódź - Nieruchomosci.net.pl

Działka rolna na sprzedaż

Łódź

  • Cena: 1 040 000 PLN
  • Cena za m2: 148,81 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 6989 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12409667

Opis oferty

OGŁOSZENIE 1. Syndyk masy upadłości syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości w postaci prawa własności niezabudowanych działek gruntu rolnego oznaczonych jako nr 349/8 i nr 349/9 o łącznym obszarze 0,6989 ha, położonych w Łodzi przy ul. Barwnej (bez numeru), dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00084266/8. Cena wywoławcza wynosi: 1 040 000,00 (jeden milion czterdzieści tysięcy) złotych brutto. 2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 9 stycznia 2018 roku na adres: Syndyk masy upadłości „KAR-TEX” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert – Nieruchomość”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. 3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr rachunku 38 1020 3408 0000 4902 0394 4246 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie V Oddział w Łodzi. 4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25, o godzinie 10:00. 5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn. 6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie XIV GUp 101/16. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów, ul. Zachodnia 25. 7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 9 stycznia 2018 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604 583 131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o ww. nieruchomości. Kontakt: „KAR-TEX” Spółki z o.o. w upadłości tel: 604 583 131 kartexup@wp.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

„KAR-TEX” Spółki z o.o. w upadłości

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Dodane przez: „KAR-TEX” Spółki z o.o. w upadłości Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!