Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Olsztyn - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Olsztyn

  • Cena: 127 000 PLN
  • Cena za m2: 538,14 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 236 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12622279

Opis oferty

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie * działki stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe. Nieruchomość oznaczona w wykazie nr 1, 2, 6 oraz 4 działka 40/16 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie. 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium, w formie pieniężnej, w PLN, na każdą nieruchomość oddzielnie przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Bank Handlowy w Warszawie SA 94 1030 1218 0000 0000 9278 5023 w terminie do 06 listopada 2018 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie z wykazem określającym przedmiot przetargu/. 2. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. W tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu. 4. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetargu można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 4, pok. nr 111, 102, pod tel. (089) 523-41-75, (089) 523-33-33, lub na stronie internetowej pod adresem www.uwm.edu.pl/dgn/ 5. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/dgn/ i www.bip.uwm.edu.pl Kontakt: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tel: (089) 523-41-75 tomasz.trypuz@uwm.edu.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!