Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Spiczyn, Jawidz - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Spiczyn, Jawidz

  • Cena: 33 000 PLN
  • Cena za m2: 28,82 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 1145 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12597355

Opis oferty

WYCIĄG z ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego, położonych w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako działki nr : 1378/3 o pow. 0,1145 ha, 1378/4 o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 1378/15 o pow. 0,1197ha, 1378/17 o pow. 0,1203 ha, 1378/19 o pow. 0,1195ha, 1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha, 1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29 o pow. 0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3. 2. Cena wywoławcza działek nr: 1) 1378/3 - 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych), plus podatek VAT; 2) 1378/4 - 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), plus podatek VAT; 3) 1378/5 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT; 4) 1378/7 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT; 5) 1378/9 - 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT; 6) 1378/11- 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), plus podatek VAT; 7) 1378/13-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 8) 1378/15-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 9) 1378/17-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 10) 1378/19-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 11) 1378/21-38 000,00 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 12) 1378/23-37 500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT; 13) 1378/25-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 14) 1378/27-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 15) 1378/28-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych h), plus podatek VAT; 16) 1378/29-38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych), plus podatek VAT. 3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą działkę. 4. Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej i południowej - działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej. 5. Obciążenia nieruchomości: – działki są w dzierżawie do końca 2018 r. 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wymagają uzyskania warunków i wytycznych Konserwatora Zabytków; 3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na: 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej; 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej. 7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna p. nr 13) o godzinie: 1) 10:00 dla działki nr 1378/3; 2) 10:15 dla działki nr 1378/4; 3) 10:30 dla działki nr 1378/5; 4) 10:45 dla działki nr 1378/7; 5) 11:00 dla działki nr 1378/9; 6) 11:15 dla działki nr 1378/11; 7) 11:30 dla działki nr 1378/13; 8) 11:45 dla działki nr 1378/15; 9) 12:00 dla działki nr 1378/17; 10) 12:15 dla działki nr 1378/19; 11) 12:30 dla działki nr 1378/21; 12) 12:45 dla działki nr 1378/23; 13) 13:00 dla działki nr 1378/25; 14) 13:15 dla działki nr 1378/27; 15) 13:30 dla działki nr 1378/28; 16) 13:45 dla działki nr 1378/29. 8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 września 2018 r. na konto Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. 9. Ogłoszenie o przetargu z dniem 27 sierpnia 2018 r. opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A i Urzędu Gminy w Spiczynie, na okres 30 dni. 10. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81) – 5315221 w godzinach urzędowania. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel: (81) 5315221 poczta@powiatleczynski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Starostwo Powiatowe w Łęcznej Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!