Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Uście gorlickie, Hańczowa - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Uście gorlickie, Hańczowa

  • Cena: 57 339 PLN
  • Cena za m2: 29,48 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 1945 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12627997

Opis oferty

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hańczowa. Lp. Nr działki Pow. [ha] Nr KW Położenie Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza Wadium [zł] Godzina przetargu 1. 118/3 0,1945 ha ŁIV-0,1475 B/ŁIV-0,0470 NS1G/00010655/1 Hańczowa Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana bezpośrednio przy drodze powiatowej Ropa-Wysowa-Blechnarka - Granica Państwa. (w pobliżu cerkwi prawosławnej) Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XLVIII/457/2010 z dnia 10.11.2010 r., działka znajduje się w terenach: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w strefie ochrony konserwatorskiej ścisłej i pośredniej – symbol MNU/ko. 57.339,00 zł + 23% VAT od terenów budowlanych 5.800,00 10 Przetarg odbędzie się 12 LISTOPADA 2018 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 10:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 lub w gotówce do kasy Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim najpóźniej do 7 LISTOPADA 2018 r. (środa). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym. W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości jest wolny od wszelkich obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich. W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Kontakt: Urząd Gminy Uście Gorlickie tel: 18 351-60-41 wew. 37 gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Gminy Uście Gorlickie

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Gminy Uście Gorlickie Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!