Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka rolna na sprzedaż - Uście gorlickie, Wysowa-zdrój - Nieruchomosci.net.pl

Działka rolna na sprzedaż

Uście gorlickie, Wysowa-zdrój

  • Cena: 579 831 PLN
  • Cena za m2: 5,76 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 100600 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12627998

Opis oferty

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa – Zdrój. Przetarg odbędzie się 14 GRUDNIA 2018 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) w godz. 10:00 – 11:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 lub w gotówce do kasy Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim najpóźniej do 10 GRUDNIA 2018 r. (poniedziałek). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym. W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. UWAGA! Przedmiotem postępowania przetargowego są nieruchomości, w części przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny rolne. Tym samym do ich sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.). Notarialne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz zwycięzcy przetargu, będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu przez niego warunków ustawowych, przewidzianych przepisami przywołanego wyżej aktu prawnego dla nabywców gruntów rolnych. W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 30.07.2018 r., II – 02.10.2018 r. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Ogłoszenie poprzez: 1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie Kontakt: Urząd Gminy Uście Gorlickie tel: 18 351-60-41 wew. 37 gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Gminy Uście Gorlickie

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Gminy Uście Gorlickie Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!