Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Władysławowo, Rozewie - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Władysławowo, Rozewie

  • Cena: 309 206 PLN
  • Cena za m2: 254,91 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 1213 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12655277

Opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA Burmistrza Władysławowa z dnia 13 października 2018r. w sprawie czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rozewiu przy ul. Rozewskiej, stanowiącej własność Gminy Władysławowo Działając na podstawie § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Burmistrz Władysławowa zamieszcza wyciąg z ogłoszenia o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rozewiu przy ul. Rozewskiej oznaczonej nr 378/2 o powierzchni 1.213 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku księga wieczysta KW Nr GD2W/00041614/0. Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi: 309.206,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 00/100 netto) i powiększona będzie o wielkość podatku VAT w obowiązującej wysokości. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 19 w sali nr 319, III piętro o godzinie 9:00. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu, w terminie do dnia 11 grudnia 2018r., które wynosi: 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu przy ul. gen. J. Hallera 19 we Władysławowie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie pod adresem: bip.wladyslawowo.pl oraz www.wladyslawowo.pl Bliższych informacji o nieruchomości przewidzianej do sprzedaży oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. gen. J. Hallera 19 (pokój nr 318 i nr 319 na III piętrze) lub pod nr tel. (58) 674-54-49, (58) 674-54-48 albo pod adresem e-mail: k.frank@wladyslawowo.pl lub grunty@wladyslawowo.pl Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 grunty@wladyslawowo.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Władysławowo

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Władysławowo Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!