Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Obiekt przemysłowo-produkcyjny na sprzedaż - Skarżysko-kamienna - Nieruchomosci.net.pl

Obiekt przemysłowo-produkcyjny na sprzedaż

Skarżysko-kamienna

  • Cena: 320 000 PLN
  • Cena za m2: 397,86 PLN / m2
  • Powierzchnia: 804.3 m2
  • Powierzchnia działki: 2226 ar
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12600037

Opis oferty

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „KULJASZ” SP. J. – W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ działając na podstawie Postanowienia z dnia 27.07.2018 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Kielcach (sygn. akt V GUp 26/15) ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI obejmującej: 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, położonej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KI1R/00016909/9 o powierzchni 2 226 m2 (powierzchnia działki), zabudowanej budynkami przeznaczonym na działalność gospodarczą: a) budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 428,30 m2 b) budynek magazynowo- produkcyjny o powierzchni użytkowej 327,00 m2 c) budynek biurowo socjalny o powierzchni użytkowej 49,00 m2, stanowiącymi przedmiot odrębnej własności, 2. Ruchomości połączone z budynkiem: - agregat G5 chłodnia CCP3 (poz. nr 3 w spisie inwentarza); - mroźnia wbudowana w budynek (poz. nr 9 w spisie inwentarza); - wykonanie i osprzęt komory chłodniczej (poz. nr 25 w spisie inwentarza). za cenę nie niższą niż 320 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości (z wyłączeniem ruchomości pkt. 2) jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do sprzedaży, winien złożyć ofertę na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 26/15 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości KULJASZ Sp. J. – W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rzeźnianej 9, KW nr KI1R/00016909/9” ze wskazaniem danych oferenta. Ofertę należy przesłać na piśmie przesyłką pocztową (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub osobiście na adres: Syndyk Anna Garbacz, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. do godz. 15:00. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do sprzedaży, zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy upadłego sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek dysponenta: „Kuljasz ” Spółka jawna W. Kuliński, Sz. Kuliński w upadłości likwidacyjnej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, nr rachunku: 73 8520 0007 2002 0046 6848 0001. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 15:30 w Kancelarii Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest na portalu dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. (41) 344 53 37, e-mail: biuro@expertfk. Kontakt: „KULJASZ” SP. J. – W. KULIŃSKI, SZ. KULIŃSKI w upadłości likwidacyjnej tel: (41) 344-53-37 biuro@expertfk.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

„KULJASZ” SP. J. – W. KULIŃSKI

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: „KULJASZ” SP. J. – W. KULIŃSKI Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!